Úvod || cíle projektu || lidé || anglický průvodce || český průvodce || evaluační formuláře || poznámky || English


Laura Laubeová

Laura vystudovala pedagogiku a psychologii na FF UK v Praze (1985), kde později obdržela titul PhDr. Od roku 1990 působí v nevládním sektoru, mj. byla i ředitelkou nadace Nová škola, kde se podílela na vzdělávacích programech pro romské děti, a ve spolupráci s Domem Anny Frankové organizovala projekty multikulturní výchovy v ČR. Od roku 1998 je předsedkyní mezinárodního sdružení Globea - Transborder Initiative for Tolerance and Human Rights. Absolvovala studijní pobyty na Universitách v Cambridge (1997/98), Oxfordu (2002 a 2004), aj. Od roku 1999 přednáší na FSV UK, zejména kurzy o multikulturalismu, menšinách a Romech. 

Martina Kalinová 

Martina absolvovala Západoevropská studia na FSV UK v Praze v roce 2005 (PhDr.). V roce 2004 iniciovala a organizovala seminář "Menšiny v EU: Romové a kočovníci, příklad Velké Británie" pro MKC Praha. Je autorkou několika článků zabývajících se Romy a kočovníky (např. pro Amaro Gendalos). Mezi její odborné zájmy patří témata etnicity a nacionalismu a etnických/národnostních menšin (zejména Romů, Židů a kočovných komunit v západní Evropě), a také historie - hlavně období holocaustu. Měla na starosti přípravu INTER Needs Assessment Report v roce 2003 či českou verzi INTER Průvodce. 

 

 

Petra Weissová

Petra absolvovala v roce 2005 na Pedagogické fakultě UK Praha, obor občanská výchova a francouzština. Ve svém výzkumu pro diplomovou práci se zabývala tématem vzdělávání v rozvojových zemích. Během studijního pobytu na univerzitě St. Dennis v Paříži se také věnovala imigrační a integrační politice. Od listopadu 2004 je členem Globey, o. s. a INTER týmu.

 

 

Marketa Laubeová

Markéta je studentkou fakulty humanitních studií univerzity Karlovy v Praze. Je zodpovědná za administrativní a organizační úkony spojené s INTER projektem. Pomáhala organizovat INTER konferenci v Praze, v květnu 2004. Do češtiny překládala INTER dokumenty a vypomáhala s přípravou české verze INTER příručky. V roce 2005 se účastnila konference v Portu.   

 


Úvod || cíle projektu || lidé || anglický průvodce || český průvodce || evaluační formuláře || poznámky || English