Úvod || cíle projektu || lidé || anglická verze || česká verze || evaluační formuláře || poznámky || English


Projekt INTER se snaží zlepšit kvalitu vzdělávání a přispět k inovacím ve školách tím, že podporuje prosazování interkulturního přístupu, posiluje vědomí kulturní rozličnosti a poskytuje praktické nástroje pro vzdělávání budoucích i stávajících učitelů. Účelem projektu je vytvoření, používání a zhodnocení praktického průvodce, který usnadní analýzu, zavádění a zlepšování interkulturní výchovy ve školách. Průvodce INTER je k dispozici v několika podobách: dokument v kroužkové vazbě, CD-Rom, Web CT (pouze v angličtině), elektronická verze na webu.  Doplňkové DVD Kaleidoschool má anglické titulky, booklet byl přeložen do češtiny. Databáze Seznam zdrojů obsahuje odkazy na audiovizuální, elektronické a tištěné zdroje v několika světových jazycích.

Projekt INTER si klade následující cíle, jež jsou postupně realizovány v letech 2002 -2005:

 


Úvod || cíle projektu || lidé || anglická verze || česká verze || evaluační formuláře || poznámky || English